Ünnepi nyitva tartás
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081. Budapest Fiumei út 9-11.) ügyfélszolgálati irodájának nyitvatartási ideje a 2017. május 1-5-ig terjedő időszakban az alábbiak szerint alakul:

2017. Május 1-5
2017. május 1.  Hétfő Zárva
2017. május 2.  Kedd                                                                     8.00 - 15.00
2017. május 3.  Szerda 10.00 - 18.00
2017. május 4.  Csütörtök 8.00 - 15.00

2017. május 5.  Péntek

8.00 - 15.00

 


Tájékoztatás
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a megrendelésre végzett szolgáltatásokat minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi. Ez vonatkozik a megrendelésre végzett szolgáltatások díjának megállapítására is.

A megrendelésre végzett szolgáltatások szabályozási környezete 2017. január 1-től jelentősen megváltozott. A nemzeti fejlesztési miniszter 17/2013. (IV.30.) NFM rendelete 2017. január 1-én hatályát vesztette, mellyel egyidejűleg az alábbi rendeletek léptek hatályba:

A 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet tartalmazza a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körét, a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet ezen szolgáltatások díjmegállapításának módját, mértékét szabályozza részletesen. A 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a külön díjak alkalmazásának szabályait rögzíti.

A megrendelt szolgáltatásokért fizetendő külön díj mértékét - amennyiben a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet tartalmaz normaidőt az adott szolgáltatásra vonatkozóan - a rendelet szerinti normaidő alapján állapítjuk meg, és ez képezi a számlázás alapját.

Amennyiben a nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendeletben normaidő nem került megállapításra, a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a munkavégzésre fordított munkaidő és a társaságunk vonatkozásában a rendeletben megállapított átlagos óradíj alapul vételével határozza meg a szolgáltatás munkadíját. (Munkavégzésre fordított időként minden megkezdett ¼ óra annyiszor kerül számításba vételre, ahány munkatárs a különdíjas szolgáltatás nyújtásában közreműködött.)

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. nem önhatalmúlag állapította meg a megrendelésre végzett szolgáltatások díjait, hanem az ármegállapításra vonatkozó jogszabályok előírásainak teljes körű betartásával. A korábbi időszak díjaitól való eltérést a 2017. január 1-ével bekövetkezett jogszabályi változások eredményezték.


Online időpontfoglalás
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a rövidebb várakozási idő érdekében 2017. január 9.-től elérhetővé teszi ügyfelei számára az előzetes online időpontfoglaló rendszerét. 

A rendszer kapcsolódó tartalmaknál szereplő linken érhető el. Az online időpontfoglalás működéséről a kapcsolódó dokumentum nyújt tájékoztatást.


Tájékoztató
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) az 5121/2016. számú határozatával 2016. december 22-én jóváhagyta a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Cg. 01-09-878954) földgázelosztási üzletszabályzatának 2016. december 19-i keltezésű módosítását, melynek változása érinti a rendszerhasználati és az elosztóhálózat-használati szerződések Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF).

A rendszerhasználati szerződés ÁSZF-jének főbb változásai:

  • a jogszabályi előírásokkal egyezően pontosításra kerültek az elosztóhálózathoz való hozzáférés megtagadásának esetei,
  • törlésre kerültek a pénzügyi biztosítékra vonatkozó rendelkezések,
  • változtak a szerződésmódosításra vonatkozó szabályok; a rendszerhasználati szerződés 1. számú melléklete elektronikus úton (adatcsere modell szerinti üzenet formájában) is módosítható,
  • az ÁSZF közzétételére vonatkozó szabályok az Üzletszabályzat törzsszövegével egyezően kerültek módosításra,
  • a rendszerhasználati szerződés teljes egészében vagy egy adott felhasználási hely vonatkozásában 30 napos felmondási idővel mondható fel,
  • változtak a rendszerhasználati szerződés felmondása esetén fizetendő rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos szabályok.

Az elosztóhálózat-használati szerződés ÁSZF-jének főbb változásai:

a Intelligens Hálózat (központi okos mérés) Mintaprojekt keretében felszerelésre kerülő okosmérőn feltárt szabálytalan vételezés is az elosztóhálózat-használati szerződés megszegésének minősül, ekként a földgázelosztó jogosult a szabálytalan vételezés jogkövetkezményeit alkalmazni a felhasználóval szemben,
az ÁSZF közzétételére vonatkozó szabályok az Üzletszabályzat törzsszövegével egyezően kerültek módosításra,
az elosztóhálózat használati szerződés 30 napos felmondási idővel mondható fel.

A rendszerhasználati és az elosztóhálózat-használati szerződések Általános Szerződési Feltételei, az ÁSZF-ek változásáról szóló tájékoztató, valamint üzletszabályzatunk teljes tartalma megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban és a http://www.fogazelosztas.hu weoldal dokumentumtárában.

A módosított Általános Szerződési Feltételek 2016. december 22-én lépnek hatályba.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.


Európai szinten is kiemelkedő elosztóhálózatot üzemeltet a FŐGÁZ
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztási területén 5860 kilométernyi jó állapotú, modern, tervszerűen karbantartott gázhálózatot üzemeltet. A társaság kizárólag Budapesten és környékén működő elosztási rendszere hálózatrekonstrukciós munkáira évente többmilliárd forintot fordít annak érdekében, hogy folyamatosan javítsa a szolgáltatási színvonalát és szavatolja a fogyasztók élet- és vagyonbiztonságát.

A FŐGÁZ Csoport az egyetemes szolgáltatásban jelenleg 3,4 millió lakossági fogyasztó földgázellátását biztosítja, elosztási tevékenységét azonban nem országosan végzi. A 2007-ben alapított FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., a FŐGÁZ Zrt. 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a fővárosban és 18 Budapest közeli településen végez földgázelosztási tevékenységet, ennek keretében 810 ezer ügyfélhez juttatja el a földgázt, amely mintegy 2 millió embert érint. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 5800 kilométert meghaladó hálózatának hossza négyszer több, mint a Budapest-London távolság. A társaság legfőbb célkitűzése az európai szinten is kiemelkedő színvonalú, átlagosan 25 éves elosztóhálózat biztonságos üzemeltetése és fejlesztése.

A társaság a bevételét visszaforgatja, annak jelentős részét hálózatrekonstrukciós munkákra fordítja, éves szinten mintegy 30 km vezetéket korszerűsít a legmodernebb technológiával. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózatrekonstrukciós munkái során folyamatosan, a kivitelezést hónapokkal megelőzően felhívja a gázfelhasználók, tulajdonosok figyelmét a saját gázrendszereik műszaki-biztonsági felülvizsgálatának szükségességére a saját biztonságuk és kényelmük érdekében. A csatlakozóvezeték nem megfelelő műszaki állapota ugyanis az ingatlan szolgáltatásból való kikapcsolását eredményezheti. A felújítási, illetve karbantartási folyamatok mindenki számára kiemelt jelentőségűek, mivel általuk elkerülhetőek a balesetek, valamint a vagyoni károk. 

A gázrendszerek biztonságos üzemeltetése nem csak a FŐGÁZ és a többi elosztói engedélyes kötelessége, tekintettel arra, hogy a telekhatáron, vagy az épületen belüli gázvezetékek tulajdonosaként azok üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa kötelezett a törvényi előírásoknak megfelelően.

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztási területén nem csak a hálózatüzemeltetési és karbantartási munkákat, hanem a mérési rendszerek üzemeltetését, a gázmérő leolvasással kapcsolatos feladatokat, a tervfelülvizsgálatot és a műszaki-biztonsági ellenőrzést, valamint a hálózat-beruházásokhoz szükséges irányítási funkciókat is ellátja. A társaság mindemellett a szabálytalan gázvételezések felderítésére irányuló ellenőrzéseket is végez, ugyanis ezen esetek többnyire balesetveszélyes beavatkozásokat jelentenek a gázmérőn vagy a hálózaton. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. kiemelt célja, hogy szavatolja a földgázt használó ügyfelei élet- és vagyonvédelmét.

Háttér

A FŐGÁZ Zrt. az Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv előírásai értelmében az energia- és gázpiac teljes liberalizációja során létrehozta a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-t, amely önállóan látja el az elosztói tevékenységet. 

A fenti településeken kívül nem a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. az illetékes elosztó társaság.

Minden gázszivárgást komolyan kell venni. Gázszag észlelése esetén haladéktalanul hívni kell a területileg illetékes földgázelosztót. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. gázszivárgás-bejelentő telefonszáma: +36 40 477-333 


FŐGÁZ... a biztonság kedvéért
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Ingatlanja gázvezeték hálózatának felújítását tervezi? Szeretné megtudni, hogy milyen állapotban van a telekhatáron belüli gázvezeték?

Társasházak csővezeték-hálózatának felújítását bízza tapasztalt, szakértő partnerre! Válassza a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-t! Kérje ingyenes ajánlatunkat a gazszereles@fogaz.hu e-mail címen vagy a 456-3901-es telefonszámon.

Tekintse meg kisfilmünket!

FŐGÁZ


Elérhető üzletszabályzatok honlapunkon
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hatályos és már nem hatályos üzletszabályzatai is elérhetőek az alábbi elérhetőségen: